Honorowy obywatel Żurawicy, członek ZHP "Harcerz Orli", wieloletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, honorowy kanonik Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

        Ksiądz Stanisław Burczyk urodził się 30 listopada 1921 r. w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej Polski w Długim koło Zarszyna. Po skończeniu szkoły podstawowej w Zarszynie, kontynuował swoją naukę w gimnazjum w Sanoku, które ukończył w 1939 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, które z powodu wojny mieściło się w Brzozowie. Jego lata seminaryjne w całości naznaczone zostały II Wojną Światową. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 grudnia 1944 r. w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi. Rocznik ks. St. Burczyka był jedynym, który nie zobaczył przez sześć lat swojej formacji "murów" Seminarium Przemyskiego, gdyż zostało ono zamknięte w czasie okupacji przez władze niemieckie. Po Święceniach Kapłańskich pierwszą placówką ks. Stanisława była parafia w Kołaczycach, następnie w Krośnie, Dydni i Przemyślu był również administratorem parafii Buszkowice. Będąc wikariuszem w przemyskiej Katedrze prowadził dużą bo sięgającą od dwustu do trzystu osób grupę ministrantów.


     W 1960 r. czyli po dziewięciu latach pobytu w parafii katedralnej ks. St. Burczyk został skierowany przez ks. biskupa na studia muzyczne do Warszawy, po powrocie został wykładowcą śpiewu liturgicznego i muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, funkcję tą pełnił przez 28 lat. W tym okresie w Polsce wprowadzono narodowy język liturgiczny i nowy polski mszał. Na czele Komisji Liturgicznej Episkopatu stał biskup przemyski Stanisław Jakiel, a ks. St. Burczyk był jego doradcą i współpracownikiem w sprawach muzycznych. Do dziś posługujemy się w liturgii prefacją eucharystyczną w układzie muzycznym stworzonym przez ks. prał. St. Burczyka. Jako profesor Seminarium prowadził przy katedrze nie tylko chór męski ale również chór chłopięcy. Podczas większych uroczystości wspólnie z chórem seminaryjnym wykonywali utwory, tworząc wielki chór chłopięco-męski. W latach 1978-1986 był dyrektorem Studium Organistowskiego przy Kurii Biskupiej w Przemyslu.

     3 lutego 1967 r. został proboszczem i dziekanem w Żurawicy zastępując zmarłego proboszcza ks. Tadeusza Kostkę. Swoją funkcję pełnił do 17 sierpnia 1996 r.

     Będąc proboszczem w Żurawicy i zarazem dziekanem dekanatu Żurawica zapisał się chlubnie w historii żurawickiego kościoła i parafii, nie stracił również swojego zapału duszpasterskiego, nadal dojeżdżał na rowerze z wykładami do przemyskiego Seminarium. W trakcie swojej 30-to letniej posługi jako proboszcza parafii Żurawica przyczynił się m.in. do odnowienia polichromii w kościele oraz przebudowania jego wnętrza dostosowując go do posoborowej liturgii, odnowił elewację kościoła, pozłocił 4 ołtarze, ambonę oraz chrzcielnicę, a w roku 1975 rozpoczął budowę nowej plebani Dzięki jego inicjatywie Ks. Abp Ignacy Tokarczuk konsekrował 3 nowe dzwony: "Maryja", "Józef" i Jan Paweł II - wykonane przez firmę Felczyńskich z Przemyśla. W latach 1990-1991 podjął się swego największego dzieła, powstała nowa świątynia w Żurawicy Górnej. Podczas wizytacji kanonicznej parafii ks. abp Ignacego Tokarczuka nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do nowo wybudowanego kościoła filialnego i poświęcenie kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli a 4 sierpnia 1992 r. została utworzona nowa parafia Żurawica Górna.

     Jako muzyk najbardziej dbał o organy i to dzięki Niemu w żurawickim kościele znalazły się nowe 23 głosowe organy, które poświęcił w 1981 roku, Ks. Bp. Stanisław Jakiel a stare 8 głosowe ks. Stanisław podarował Wyższemu Seminarium Duchownemu w Przemyślu, które znajdują się tam po dzień dzisiejszy. Przez wiele lat utrzymywał kontakt ze swoim przyjacielem prof. Feliksem Rączkowskim z Akademii Muzycznej w Warszawie, którego niejednokrotnie gościł w Żurawicy. Prof. F. Rączkowski zawsze chętnie uświetniał liturgię a po mszach św. wykonywał wirtuozowskie dzieła organowe wielkich mistrzów. Sam zaś z pasją zasiadał do instrumentu wielokrotnie zastępując organistę. Od początku swojej posługi kapłańskiej w Żurawicy dbał nie tylko o śpiew liturgiczny i wysoki poziom życia muzycznego w środowisku ale zachęcał także parafian do udziału w muzykowaniu chóralnym. Chór mieszany, który prowadził przez wiele lat, w czasie swojej świetności wykonywał pozycje w układzie czterogłosowym uświetniając uroczystości nie tylko w parafii.

     To m.in. dzięki ks. St. Burczykowi w 1998 roku została reaktywowana Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej przy szkole podstawowej a później gimnazjum w Żurawicy. Orkiestra ta miała zapewnioną opiekę duchową ks. Stanisława (kapłana kochającego muzykę i harcerzy), opieka ta stała się wielką podporą w wielu momentach w których ważyły się losy orkiestry. Przy każdej nadarzającej się okazji doceniał trud i wkładany wysiłek prowadzących a przede wszystkim młodzieży, która zdobywając umiejętność gry kształtuje własny charakter i samodyscyplinę.

.....W Żurawickiej parafii obchodził On kolejno jubileusz 25-lecia, 50-lecia i 60-lecia swojego kapłaństwa, ten ostatni odbył się 8 XII 2004r. Przez ostatnie lata swego życia walczył z ciężką chorobą, przez cały czas swojego pobytu na emeryturze interesował się tym, co się działo w parafii. W lutym 2007r. minęło 40 lat pracy duszpasterskiej księdza Stanisława w żurawickiej parafii.

.....Ksiądz prałat Stanisław Burczyk zmarł 9 kwietnia 2007r. w wieku 85 lat jako wieloletni proboszcz parafii Żurawica. Był wielkim kapłanem i wielkim człowiekiem. Swoją skromnością i życzliwością zjednywał sobie kolejne pokolenia wiernych a jego charakterystyczny uścisk wielu z nas zapadł głęboko w pamięć..Ceremonia pogrzebowa odbyła się 12 kwietnia 2007r. w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy. Mszy Św. w której uczestniczyło 119 księży - w tym wielu wychowanków ks. prałata - z całej diecezji przemyskiej, oraz z poza jej granic, przewodniczył rodak żurawicki ks. bp Kazimierz Ryczan a procesję na cmentarz prowadził ks. bp Marian Rojek, który również był wychowankiem śp. ks. St. Burczyka.

.....Podczas uroczystości pogrzebowych w trakcie mszy świętej uczestniczył zespół kameralny "Żurawica BRASS" wraz z chórem karmelitańskim a Harcerska Orkiestra Dęta pożegnała swojego odnowiciela i "ojca duchowego" odegraniem Modlitwy Harcerskiej i Ciszy Nocnej nad Jego grobem.

        
Oprac.
Bartosz Gręda

Strona tytułowa.
Strona główna.
Żurawica BRASS.


Marcin Polniak
projekt witryny

marcin-polniak@o2.pl
Maciej Fac
zarządzanie witryną
maciekfac@gmail.com